Banner Image

Allmänna villkor tjänster

1. Allmänt
2. Tjänstens utförande
3. Kundens åtaganden
4. Priser
5. Extraarbete
6. Betalning
7. Ångerrätt
8. Reklamation
9. Avbokning
10. Skada
11. Personuppgifter
12. Bilder
13. Lagval och tvister
Card Image
Card Image